29/03/2023

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ilmiöiden äärellä

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot -yhdistyksen tarkoituksena on tukea Suomen sairaaloita ja muita organisaatioita terveyttä ja hyvinvointia edistävän näkökulman sisällyttämisessä päivittäiseen toimintaansa. Uudistuvissa sote-rakenteissa korostuu kaikkien toimijoiden yhteistyö terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Toiminnan tavoitteena on lisätä ihmisten kykyä hallita ja parantaa omaa terveydentilaansa ja hyvinvointia. Palveluissa tämä tarkoittaa terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman integroimista kaikkeen toimintaan jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Yhdistyksen kautta yhteisö kuuluu myös kansainväliseen The International Network of Health Promoting Hospitals & Health Services -verkostoon.

Verkostopäivien sisällössä hyödynnettiin PARASTA ITÄÄ! -hankkeen ilmiölähtöistä yhteiskehittämisen mallia - Kuva: Kirsi Kiiskinen

Verkostopäivät Mikkelissä

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry (STESO) kokoontui maaliskuussa verkostopäiville Mikkeliin. Verkostopäivät järjestettiin yhteistyössä Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan ja PARASTA ITÄÄ! -hankkeen kanssa. Verkostopäivien sisällössä hyödynnettiin PARASTA ITÄÄ! -hankkeen ilmiölähtöistä yhteiskehittämisen mallia, jossa käytetään taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä. Verkostopäivät avattiin tutustumalla toisiimme kuvakorttien ja pienten esittelyiden kautta. Tutustumisen jälkeen taiteiltiin oma verkosto näkyväksi sosiogrammien muodossa kuvaten verkoston sisäisiä suhteita erilaisin värein, symbolein ja taiteen keinoin.

Sote-kenttä on uusien hyvinvointialueiden rakentamisen myötä muutoksen keskellä ja myös verkostopäivillä pohdittiin muutoksen tematiikkaa erityisesti siitä näkökulmasta, että muutos ei ole poikkeustila, vaikka se usein sellaiselta tuntuu. Muutoksissa keskeisessä asemassa on ymmärrys ja erityisesti yhteisen ymmärryksen muodostaminen, jotta muutoskyky paranee. Muutoskyky voidaan nähdä myös toimintakykynä vaikuttaa tähän hetkeen ja tulevaisuuteen. Muutokseen liittyviin ilmiöihin ja teemoihin tartuttiin verkostopäivillä erilaisin luovin- ja kulttuurilähtöisin menetelmin, joita on testattu PARASTA ITÄÄ! -hankeen valmennuspiloteissa.

“Forum-teatteri oli yksi käytetyistä menetelmistä, jonka avulla ilmiöihin tartuttiin tavoitellen osallistujien omaa oivallusta ilmiöihin liittyviin kysymyksiin.”

Ilmiöitä jatkotyöstettiin liikunnallisella supercorner-suunnistuksella, jossa välillä rentoutettiin mieltä liikunnalla ja sitten taas syvennyttiin ilmiöihin ja niihin liittyviin haasteisiin. Verkostopäivät huipentuivat kädentaitoihin, kun osallistujat loivat yhteisen tilataideteoksen aiheesta ”tulevaisuuden STESO”.

Forum-teatteria työvälineenä - Kuva: Kirsi Kiiskinen

Ilmiölähtöinen ja luova yhteiskehittäminen vastaa ajan haasteisiin

Pyysimme verkostopäiville osallistuneilta palautetta päivistä ja palautteessa korostui innostuneisuus uudenlaisista menetelmistä. Palautteen mukaan menetelmät synnyttivät uudenlaisia ajatuksia ja jopa ”ajatuksia ravistelevia keskusteluja ja toimintoja” sisältyi päiviin. Luovat menetelmät nähtiin erityisen virkistävinä: ”Kulttuurin keinoin voidaan ratkaista ongelmia, lisätä luovuutta ja suunnitella tulevaa. Myös itsetuntemus vahvistuu”.

Moni mukana ollut sai vahvistusta ja rohkeutta omaan työhön käyttää luovuutta omassa työssään ja arjessa huomattavasti enemmän tulevaisuudessa!

Kirsi Kiiskisen koostama kuvakooste STESO-päiviltä PARASTA ITÄÄ! Youtube-kanavalla.

Kirjoittaja

FM Anni Pietarinen toimii hankekoordinaattorina PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän palveluksessa. Anni on myös sertifioitu RMP-motivaatiovalmentaja ja koulutukseltaan historian- ja yhteiskuntaopin opettaja.