PARASTA ITÄÄ! rakentaa monialaiset verkostot ilmiölähtöisyyden ympärille

 

Ilmiölähtöinen lähestymistapa on keino käsitellä monimutkaisiakin ilmiöitä tutkivan oppimisen keinoin ja eri tieteen- ja hallinnonalojen rajat ylittäen. Ilmiölähtöisyys tukee monien sellaisten taitojen oppimista, joita tarvitaan niin kansalaisena moninaistuvassa yhteiskunnassa kuin työntekijänä monialaisessa yhteistyössä. Ilmiölähtöinen toimintatapa voi kuitenkin haastaa perinteisiä tapoja käsitellä vaikeitakin asioita ja osittain sen takia osa kokee ilmiölähtöisyyden hankalana.  

PARASTA ITÄÄ! on poikkeuksellinen yhdistelmä ruohonjuuritason tekemistä sekä systemaattista kehittämistä ihmis- ja ilmiölähtöisyys ytimessä. Kaiken toiminnan taustalla on pitkäaikainen VOIMALA-mallin kehittämistyö ja siinä syntyneet kokemukset Pohjois-Savossa. Tavoitteena on verkostoyhteistyömallin kattava juurtuminen ensin itäisen Suomen maakuntiin ja myöhemmin valtakunnallisesti.

“Itä-Suomen Hyvinvointivoimala on koulutuksen ja työelämän uudistaja. VOIMALA-konsortiossa alueen keskeiset toimijat miettivät yhdessä ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin kuten lasten ja nuorten ongelmiin, työikäisten työ- ja toimintakyvyn edistämiseen, mielenterveys- ja päihdeongelmiin sekä väestön ikääntymiseen. Toiminta perustuu kokonaisvaltaisen, systeemisen ajattelutavan omaksumiseen. Vuonna 2019 valtioneuvosto tunnisti Voimalan kansalliseksi hyväksi sosiaali- ja terveysalan tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan malliksi”, kertoo Eeva Mäkinen. Eeva on alusta saakka aina vuoden 2021 loppuun saakka vastannut VOIMALAn kehittämistyöstä.  

Ilmiölähtöisessä yhteiskehittämisessä ovat mukana asiakkaat, eri alojen asiantuntijat, sidosryhmät ja päättäjät. Yhteiskehittämisverkostoihin kootaan toimijat kunkin maakunnan omista tarpeista nousseen ilmiön ja kohderyhmän mukaisesti. Yhteiskehittäminen käynnistyy verkostovalmennuksilla, joissa erityisesti työntekijöiden osaamisen integraatio ja vuorovaikutus mahdollistaa uusien innovatiivisten palvelujen kehittämisen.   

PARASTA ITÄÄ! ensimmäinen valmennuspilotti käynnistyi Pohjois-Savossa maaliskuun alussa. Yhteiseksi ilmiöksi valikoitui nuoret ja nuoret aikuiset työelämän ja yhteiskunnan muutosten keskellä. Ilmiön ympärille kerääntyi noin 20 eri alojen asiantuntijaa/työntekijää sekä sama määrä esihenkilöitä. 

”Pohjois-Savon pilotissa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palapeliä lähdetään purkamaan ja uudelleen kokoamaan yhdessä valmennettavien kanssa. Valmennukset ovat vahvan kokemuksellisia, ja pohjautuvat ryhmästä itsestään nouseviin teemoihin ja kehitystarpeisiin. Ensimmäisen valmennuksen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin teemasta siirrymme kädet savessa toiseen valmennukseen ihmis- ja ilmiölähtöisen yhteiskehittämismallin äärelle. Luvassa on rehellistä draamaa. Muita teemoja valmennuksissa ovat esimerkiksi vuorovaikutus ja osallisuus sekä harrastuneisuuden ja aiemman osaamisen hyödyntäminen asiakastyössä.”, avaa valmentaja Elina Lehikoinen Pohjois-Savon valmennuspilotin sisältöä. 

Valmennukset jatkuvat muihin maakuntiin syksystä 2022 eteenpäin. Valmennusten runko pysyy samanlaisena, mutta ilmiö, jonka ympärillä toimitaan, on joka maakunnassa eri. Näin keskitymme jokaisen maakunnan omaan haasteeseen ja saamme oppia toinen toisiltamme.

 

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Piia Kleimola, XAMK, +358 503059392, [email protected]

 

PARASTA ITÄÄ! on Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama hanke ajalle 1.11.2021-31.12.2023. Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja sen toiminta-alue on neljä maakuntaa (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso).