parasta itää logo

Avaamme kohta!

PARASTA ITÄÄ! -hankkeen kotisivut ovat rakenteilla

PARASTA ITÄÄ! -hanke kohdistuu koulutus-, työelämä-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistekemisen kehittämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Hankkeen lähtökohtana on Pohjois-Savossa toimiva Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA), jonka yli kymmenen vuoden kehittämistyön tuloksia lähdetään nyt levittämään, edelleen kehittämään ja soveltamaan kansallisesti.

Parasta Itää pilottialueet toteuttavat kukin oman aluepilotin. Jokaisen maakunnan ilmiön keskiössä ovat nuoret ja nuoret aikuiset työelämän ja yhteiskunnan muutosten keskellä.