26/01/2023

Minä, muut ja motivaatio avasi Innostu ilmiöistä – toisen valmennuspäivän

Innostu ilmiöistä -valmennuksen toinen valmennuspäivä toteutui 18.1.2023 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla Kouvolassa. Valmennuspäivän lähtökohtana oli otsake ’Minä ja Muut’. Päivän aikana keskityimme motivaatiotekijöihin, ilmiöihin sekä todellisuudella leikittelevään Forum-teatteriin.

Anni Pietarinen kertoi, miksi omien motiivien tunnistaminen on tärkeää - Kuva: Piia Kleimola

Mikä minua motivoi? Miten motivoin ja innostan muita?

”Innostu ilmiöistä -valmennettavat ovat kukin tehneet oman motivaatioprofiilinsa sekä purkaneet sen Annin kanssa”

Jokaisen valmennuspäivän aloittaa puheenvuoro, jota voivat seurata muutkin kuin valmennukseen osallistujat. Tammikuun valmennuspäivän kiinnostavan puheenvuoron pitivät Eeva Häkkinen ja Anni Pietarinen Etelä-Savon hyvinvointialueelta aiheenaan Motivaation johtaminen. Anni Pietarinen kertoi mikä on Reiss Motivaatioprofiili eli RMP. Reiss Motivaatioprofiili perustuu 25 vuotta sitten tehtyihin laajoihin empiirisiin ja tieteellisiin tutkimuksiin siitä, mikä ihmisiä ajaa ja motivoi. Tutkimuksissa löytyi 16 elämän perustarvetta, jotka ovat kaikille ihmisille tärkeitä, mutta joita yksilöt priorisoivat eri tavoin. Jokaisella on siis yksilöllinen motivaatioprofiili, jonka tunteminen ja hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää sekä itsensä, että muiden johtamisessa. 16 elämän perustarvetta ovat valta, riippumattomuus, uteliaisuus, hyväksyntä, järjestys, kerääminen, kunnia, idealismi, sosiaaliset kontaktit, perhe, status, kosto tai voittaminen, esteettisyys, syöminen, fyysinen aktiivisuus ja mielenrauha. Innostu ilmiöistä -valmennettavat ovat kukin tehneet oman motivaatioprofiilinsa sekä purkaneet sen Annin kanssa.

Forumteatteri on leikittelyä todellisuudella - Kuva: Kirsi Kiiskinen

Mikä on ilmiöön liittyvä epäkohta? Kuka epäkohdasta kärsii, kuka sen aiheuttaa, kuka tai ketkä voivat asiaan vaikuttaa?

Valmennuksen nimen mukaisesti päivän aikana innostuttiin ilmiöistä. Ensimmäisenä päivänä nousseet ilmiöt eli ylisukupolvisuus, nuorten elämänhallinta ja koulupudokkaat sekä nuorten hyvinvointi -ilmiöitä vietiin eteenpäin kysymysten avulla. Miten ilmiö voi muuttua hankeaihioksi? Miten ilmiö määritellään, keitä tarvitaan mukaan eli sidosryhmät sekä mikä on oma tulokulma käsiteltävään ilmiöön? Mitä epäkohtia ilmiöön liittyy? Epäkohtien avulla käynnistyi iltapäivän Forumteatterityöskentely.

Forumteatteri on vuorovaikutteinen ja osallistava teatterimuoto, jonka avulla nostetaan esille ryhmäläisten oma ääni sekä tartutaan ryhmää huolestuttaviin aiheisiin. Forumteatteri on teemoista huolimatta hauskaa. Menetelmä ei vain tutki ongelmia vaan tekee jokaisesta todellisen elämän toimijan. Forumin käytössä ryhmän kanssa pyritään prosessiin, jossa osallistujat itse hakevat vaihtoehtoisia näkökulmia, merkityksiä ja toimintatapoja käsiteltävään aiheeseen.

“Työtapa on ratkaisukeskeinen; siinä ei pyöritellä ongelmaa vaan erilaisia ratkaisumalleja.”

Valmiiksi saatavat ratkaisut eivät ole itsetarkoitus, vaan enemmänkin tavoitellaan osallistujien omaa oivallusta ympäröivän maailman kysymyksiin. Forumteatteri on ikään kuin “leikittelyä todellisuudella”. Osallistumisen tasoja on monia, ei ole pakkoa, ei oikeaa eikä väärää. Osallistaminen, hauskuus ja leikki mahdollistavat vaikeidenkin aiheiden käsittelyn. Leikin ja kuvittelun avulla asioita voi tutkia sitoutumatta yhteen mielipiteeseen. Leikkiin liittyy myös toiminnallisuus.

Pohjois-Savossa valmentajina toimineet Hanna Turunen Savonia ammattikorkeakoululta sekä Nina Lahtinen ja Maarit Mykkänen Savon ammattiopistolta avasivat valmennuspäivän lopuksi ajatuksia valmentajuudesta. Puheenvuorossa mietittiin mm. sitä, miten ja milloin uskaltaa toimia ilmiölähtöisyyden valmentajana muille, esim. omassa työyhteisössä. Lopuksi päivän tunnelmat kiteytettiin käyttäen apuna blackout poetry -menetelmää. Menetelmästä käytetään myös nimeä ’poistaminen’.

Toisesta “Innostu ilmiöstä” jaksosta löytyy videotallenne PARASTA ITÄÄ! Youtube-kanavalta.

Kirjoittaja

Piia Kleimola toimii Innostu ilmiöistä valmentajana työnantajanaan XAMK eli Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu / Luovat alat

Lähteet:

Innostu ilmiöistä -valmennus: https://parastaitaa.fi/innostu-ilmiosta/

Augusto Boal: Games for Actors and Non actors

How To Make A Newspaper Blackout Poem: https://youtu.be/wKpVgoGr6kE