27/02/2023

Luovuus ja luottamus

Luovuuden potentiaalin tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä, asioiden näkeminen uudella tavalla ja erilaisen vuorovaikutuksen keinoin

Innostu ilmiöistä -valmennuksen kolmas valmennuspäivä toteutui 15.2.2023 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla Kouvolassa. Aiheena oli luovuus ja luottamus, ja päivän aikana keskityimme näkemään ilmiöitä uudella tavalla, käyttämään erilaista vuorovaikutusta, sekä  tunnistamaan luovaa potentiaalia. Työmenetelminä oli musiikki-improvisaatio sekä forum-teatteri, joka oli valmennettaville tuttu jo edellisestä valmennuspäivästä.

Ari Utriainen ja asiantuntijaluento luovuuden johtamisesta - Kuva: Kirsi Kiiskinen

Päivän aloitti asiantuntijapuheenvuorot. Ari Utriainen, luovien alojen tutkimusyksikön johtaja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta, piti puheenvuoron luovuuden johtamisesta. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta tuli myös päivän toinen asiantuntijapuheenvuoro, jonka piti Piia Kleimola luovien verkostojen johtamisesta.

Luovat alat kattavat laajan kirjon taiteen ja muotoilun aloja, musiikista ja elokuvista liiketoimintamallien kehittämiseen  ja kuluttajamarkkinointiin. Monimuotoisuudessa voidaan nähdä paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Ari Utriainen avasi 15.2.2023 valmennuspäivän asiantuntijapuheenvuorossaan työn muutosta: Esimerkiksi työn vaativuus on kasvanut ja suurimman osan ammatti-identiteetti on muuttunut täysin alle sukupolvessa. Ammatti-identiteetti on kehittynyt suuntaan, jossa itsensä johtaminen ja oman päätöksenteon valtaa pidetään itsestään selvänä työntekijän etuoikeutena; ihmiset kokevat olevansa luonnollisesti oikeutettuja käyttämään työssään omaa luovuuttaan ja oma-aloitteisuuttaan.  Utriainen esittää vahvan väitteensä, jonka mukaan johtaminen on muuttunut yksinkertaisempaan suuntaan: hänen mukaansa johtajan tulisi enää tukea henkilöstönsä energioiden ohjautumista, osaamisen koordinoitumista ja ennakointiymmärrystä. Tämä tasapainottelu luovan toiminnan menestyksekkäälle johtamiselle vaatii monialaista ymmärtämistä, niin luovuuden erityispiirteissä että liiketoiminnan periaatteissa. Luovien alojen johtajan tuleekin pystyä tukemaan ja inspiroimaan tiimiä, jotta he voivat kehittää uusia ja innovatiivisia ideoita, mutta myös luoda strategioita, jotka ovat realistisia ja kestäviä taloudellisesti.

Piia Kleimola puhui verkostoista ja verkostojen johtamisesta. Piian johdolla yhdessä määriteltiin, millaisia erilaisia verkostoja voi olla ja miten ne kehittyvät, muuttavat muotoaan ja jakautuvat. Poimin oivalluksen, jossa verkoston vetäjä toimii vertauskuvallisesti sydämenä, pumppuna. Samalla tavalla kuin sydän pumppaa elimistöön verta, verkoston elinvoima tarvitsee henkilön tai henkilöitä, jotka toimivat verkoston ylläpitäjänä.

Musiikki-improvisaatiossa käytettiin soittimia - Kuva: Kirsi Kiiskinen

Forumteatteria ja musiikki-improvisaatiota: kokeile ja tee itse!

Valmennuspäivän aikana osallistujat työskentelivät pienryhmissä omien ilmiöiden parissa. Ilmiöt käsittelevät mm. Nuorten hyvinvointia, koulupudokkuutta sekä ylisukupolvisuutta. Ilmiöistä tehtiin forumteatterin menetelmillä lyhyitä esityksiä. Teatteriesitys on kaksiosainen: aluksi yleisö seuraa ilmiön pohjalta rakennettua esitystä, joka tiivistää ilmiön. Sen jälkeen ohjaaja ohjaa yleisöä ratkomaan esityksen herättämiä kysymyksiä yhteisin keskusteluin ja etsien näyttämöllä uusia ratkaisutapoja.

“Forumteatteri herätti erittäin paljon hyviä oivalluksia!”

Musiikki-improvisaatiossa käytettiin soittimia. Aiheena oli purjevene: puolet valmennukseen osallistujista esitti purjeveneitä merellä, ja puolet soittivat soittimilla meren ääniä. Yksinkertaista, eikö totta! Vapaa musiikillinen improvisaatio alkaa, mistä se alkaa ja päättyy sinne, minne se päättyy, ja katsotaan minne se meidät vie. Tuloksena syntyy yhdessä tekemistä, jaettua äänimaailmaa, liikemaailmaa ja yhteinen vuorovaikutuksellinen kokemus. Yksilötasolla musiikillinen improvisointi antaa mahdollisuuden käyttää luovuuttaan ja kehittää omaa ilmaisua.

Ilmiöistä tehtiin forumteatterin menetelmillä lyhyitä esityksiä - Kuva: Kirsi Kiiskinen

5+1 keinoa miten tunnistat itsessäsi luovuuden potentiaalin!

Luovuus on arvokas voimavara sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla.  Innostu ilmiöistä! -valmennuksissa kehitetään uusia näkökulmia, uusia ratkaisuja erilaisiin ilmiöihin ja hyvinvoinnin edistämiseen. Luovuus ja innovatiivisuus ovat tärkeitä työkaluja tässä prosessissa. Tässä on 5+1 keinoa, miten voit tunnistaa itsessäsi luovuuden potentiaalin.

  1. Tarkkaile uteliaisuutta. Uteliaisuus on tärkeä osa luovuutta, ja se auttaa avaamaan mieltä uusille ajatuksille ja antaa mahdollisuuden löytää uusia yhdistelmiä erilaisista ideoista.
  2. Tarkkaile intohimoa: usein luovat ihmiset ovat intohimoisia siitä, mitä he tekevät. Ari Utriainen viittasi Perttu Pölöseen: ‘intohimoista ihmistä ei voi voittaa’.
  3. Etsi erilaisia näkökulmia. Pyri löytämään uusi näkökulma tekemääsi työhön, harrastukseen tai vuorovaikutukseesi.
  4. Huomioi mielikuvitus. Keksi tarinoita, kuvittele uusia ideoita ja kuvia, tee havaintoja ja anna niiden viedä mielikuvituksesi uusiin paikkoihin.
  5. Huomaa erilaiset lahjakkuudet. Missä olet erityisen lahjakas? Tunnistatko jo, missä olet löytänyt oman luovuuden potentiaalisi? Jos et, niin

+1. Ole rohkea! Luovuuden potentiaalin tunnistamiseen kuuluu uuden kokeileminen ja riskinotto. Jos tunnet, että sinulla on halu kokeilla uusia asioita, lähestyä asioita eri tavoilla ja tehdä rohkeita päätöksiä, olet etsimässä itsestäsi luovuuden potentiaalia!

Kolmannesta “Innostu ilmiöstä” jaksosta löytyy videotallenne PARASTA ITÄÄ! Youtube-kanavalta.

Kirjoittaja

Emmi Hurmeranta toimii Innostu ilmiöistä! -valmentajana PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa työnantajanaan Kuopion konservatorio.

Lähteet:

Järvensivu, T. (2019) Verkostojen johtaminen. Opi ja etene yhdessä. Books on Demand.

Utriainen, A. (2023) Luovuuden johtaminen. Puheenvuoro: PARASTA ITÄÄ!: Innostutaan hyvinvoinnista Suomessa, 15.2.2023.