16/09/2022

Innostu ilmiöstä!

Oletko työssäsi pohtinut sitä, miten työstäsi tulisi vaikuttavampaa ja miten erilaista osaamista voisi yhdistää ihmis- ja ilmiölähtöisesti? PARASTA ITÄÄ! -hankkeen valmennuksessa edistetään eri alojen ammattilaisten näkemyksiä ja pohditaan yhdessä oivaltaen yhteisen työn rajapintoja luovilla menetelmillä.

Innostu ilmiöstä -valmennuksen tavoitteena on kohtauttaa alueen hyvinvointitoimijoita yhteiskehittämisen avulla ilmiön äärelle sekä tukea alueen toimijoita työssään eteenpäin verkostoissaan ja aleensa hyvinvoinnin ekosysteemissä. Yhteiskehittämisessä pureudutaan mm:

  • Ilmiölähtöinen kehittäminen ja oppiminen, oman alueen ekosysteemin tunnistaminen
  • Monialaisuuden haasteet ja mahdollisuudet käytännön työssä
  • Luovat ja yhteiskehittämiseen perustuvat menetelmät ja työkalut osana monialaista kehittämistyötä.
  • Monialaisten verkostojen johtaminen ammattien raja- ja yhdyspinnoilla
  • Viestintä, vaikuttaminen ja ekosysteemiajattelu
  • Oma osaamisidentiteetti, hybridiammattilaisuus ja horisontaalinen osaaminen – onko verkostotyössä tilaa astua oman ammatillisuuden ulkopuolelle?
  • Oma/tiimikohtainen kehitysprojekti on keskeinen osa yhteiskehittämistä.
  • Kehitysideasta ja suunnitelmasta rahoituskelpoiseksi kehitysprojektiksi. Hanke- ja rahoitustyöpajaosuuksia hyvän hakemuksen valmisteluun ja rahoituksen hakemiseen

Kuva: Xaara Novack (Pixabay)

Kiinnostuitko?

”Ohjelma tarjoaa yksilö/tiimikohtaista sparrausta eri asiantuntijoita hyödyntäen”

Valmennus on prosessi, jossa tekemisen kautta jalkautamme eri alojen näkökulmia, oivalluksia ja kokemuksia kokonaisvaltaisiksi toimenpidekokonaisuuksiksi. Keskiön ja kiintopisteen tuo osallistujien oma/tiimikohtainen kehittämisidea, jota työstetään eri menetelmiä, työkaluja ja lähestymistapoja soveltaen. Ohjelma tarjoaa yksilö/tiimikohtaista sparrausta eri asiantuntijoita hyödyntäen, räätälöitynä osallistujien kehittämisajatusten tarpeisiin.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä ja ilmoittaudu mukaan!

Lataa esite täältä ja ilmoittaudu mukaan tästä

Lisätietoa: [email protected], puh. 050 4390518

Kirjoittaja

Yhteisöpedagogi YAMK, AmO ja Opo Kirsi Purhonen toimii projektipäällikkönä PARASTA ITÄÄ! -hankkeessa ja työskentelee Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Kirsi on myös väitöskirjatutkija Tampereen yliopistossa ja tutkii ammattien rajapintoja julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa.

Lähteet:

Kuva – Xaara Novack (Pixabay)