Ilmiölähtöisessä yhteiskehittämisessä ovat mukana asiakkaat, eri alojen asiantuntijat, sidosryhmät ja päättäjät.

PARASTA ITÄÄ! -hanke kohdistuu koulutus-, työelämä-, sosiaali- ja terveystoimijoiden yhteistekemisen kehittämiseen sekä yhteisen toimintakulttuurin vahvistamiseen. Hankkeen lähtökohtana on Pohjois-Savossa toimiva Itä-Suomen Hyvinvointivoimala (VOIMALA), jonka yli kymmenen vuoden kehittämistyön tuloksia lähdetään nyt levittämään, edelleen kehittämään ja soveltamaan kansallisesti. Parasta Itää pilottialueet toteuttavat kukin oman aluepilotin. Jokaisen maakunnan ilmiön keskiössä ovat nuoret ja nuoret aikuiset työelämän ja yhteiskunnan muutosten keskellä.

Ilmiölähtöisessä yhteiskehittämisessä ovat mukana asiakkaat, eri alojen asiantuntijat, sidosryhmät ja päättäjät. Yhteiskehittämisverkostoihin kootaan toimijat käsiteltävän ilmiön ja kohderyhmän mukaisesti, tavoitteena osallisuuden ja tasavertaisuuden lisääminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Tuloksena tavoitellaan oikea-aikaisia, yksilön tarpeet huomioivia ja ihmislähtöisiä palveluja ja säästöjä.

Hankekonsortiossa ovat mukana Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. XAMK toimii projektin hallinnoijana. Osatoteuttajat: LAB ammattikorkeakoulu Oy, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Savon Koulutuskuntayhtymä, Kuopion konservatorion kannatusyhdistys ry, Savonia-ammattikorkeakoulu Oy, Tohtori Matthias Ingmanin säätiö sr, Kuopion kaupunki.

Rahoitus – Työ- ja elinkeinoministeriö / Kymenlaakson liitto. Toteutusaika 2023 vuoden loppuun. Hanke on osa Työ- ja elinkeinoministeriön aluekehittämisen teemaverkostotyötä.

Tuloksena tavoitellaan oikea-aikaisia yksilön tarpeet huomioivia ja ihmislähtöisiä palveluja ja säästöjä

Kiinnostavaksi hankkeen tekee se, että edistämme käytäntöä (alueelliset pilotit) sekä rakennetta rinnan (maakunnallinen ja ylimaakunnallinen verkostoyhteistyö)

Savonia hyvinvointivoimala

Hyvinvointivoimala

VOIMALA

LAB-ammattikorkeakoulun projektisivu

LAB projektisivu

Projektisivu